Board
Jug Radivojević, president
Nebojša Jakovljević
Ana Ilić
Miloš Latinović
Milena Nikolić

Director
Miloš Latinović

Artistic Director
Ivan Medenica

Dramaturg
Filip Vujošević

Executive Director
Jelena Knežević

Programme Producer
Ksenija Đurović

Technical Director
Mile Buturović

Technical Coordinator
Milorad Jovanović

Coordinator of the Side Programme
Olivera Kecojević
 

Marketing and PR Director
Anđelka Janković

Marketing and PR
Slavica Hinić, Aleksandra Đonin, Kristina Krspogačin Stajić , managers
 

 

Protocol
Dragana Doroslovac

Box Office and Ticket Sale
Dajana Nikolić

Logistic
Dragana Doroslovac, head of the sector
Jovana Janjić, Uroš Ranković

 

Bitef Theatre Team
Sanja Ljumović, Ljubomir Radivojević, Maja Jovanović, Dragan Đurković, Miroljub Vladić, Igor Milenković, Jugoslav Hadžić, Goran Gavrančić, Aleksandar Marinković, Vladan Milošević, Marta Narandžić

Troup Managers
Aleksandar Jelić, Ana Najkić, Jelena Čeivanović, Nađa Marjanović

Ushers/Usherettes
Aleksandar Bradić, Ana Stefanović, Bojan Dimić, Dalibor Stojanović, Danijela Matović, Đorđe Perović, Dunja Đokić, Jelena Smiljanić, Jovana Blagojević, Ksenija Erjavec, Ksenija Popović, Maja Ćuk, Marija Takić, Milica Ljubić, Nevena Čubrić, Nikola Terzić

 

Visual Identity
McCann Beograd

Jana Savić Rastovac - Executive Creative Director
Lidija Milovanović - Associate Creative Director
Branko Rosić - Senior Art Director
Filip Grujić - Junior Copywriter
Aleksandar Milojević - Strategic Planner
Milica Kijanović - Account Executive
Bojan Stevanović - Account Assistant
Nikola Nikolić, Head Of Creative Services
Dejan Blagojević, Production Artist
Jelena Lubardić, Associate Production Artist

 

 

 

 

 

Blog and Website

Jelena Stojanović, Jelena Bogavac, Kristina Jusufović, editors
Vesna Radovanović, Vera Konjović, Vuk Tošić, Jelena Babšek Labudović, translators
Borivoj Gerzić, proofreader for Serbian language
Halo Creative Team, website design agency
Branko Tmušić, design for social networks

 

Translation for the Main Programme Performances
Vera Konjović, Bogdan Petrović

Video, photo and audio documentation
Jelena Janković, Jovo Marjanović, Nenad Šugić,
Jakov Simović, Marko Petrović, Milan Mihajlović - Caci, Dragan Stevanović

Art Secretary and Head of Archive Sector
Vesna Bogunović

Finance Department
Aleksandra Cvetković, Aleksandra Marković Kostić

Legal Department
Nenad Darić, Lidija Kostelac
 

 

IT
Nenad Šugić