foto: Jelena Janković
foto: Jelena Janković

...Na kraju ostajemo zapitani šta sledi. Po pitanju robotike, po pitanju čovečanstva, po pitanju toga da li dolina jeze postaje sve šira i dublja ili, naprotiv, uža i manje jasno definisana. Da li će sistem reCAPTCHA početi od nas da zahteva ne samo da dešifrujemo tekst ili povežemo slike, već i neke sofisticirane operacije kako bi nas razlikovao od kompjutera? I, koliko sofisticirane te operacije treba da budu? U današnje vreme kada se međuljudska komunikacija sve više svodi na jezik emodžija, da li će mašine, kompjuteri, roboti postati sofisticiraniji od nas? Da li ćemo mi početi da pokušavamo njih da dostignemo? Da li će, u nekom trenutku, neki robot sa neke scene zaista da nas posmatra i analizira? Ko će, na kraju, biti pobednik igre oponašanja?

 

Vesna Radovanović

(Kompletan tekst možete pročitati na engleskom jeziku biranjem jezičke opcije na ovoj stranici)