foto: Jelena Janković
foto: Jelena Janković

Znamo li mi, uopšte, ko smo, pre nego što isprobamo ko sve možemo biti? Možemo li da budemo neko drugi? A čak i kad bismo mogli, da li bi nas to samo odvelo dublje ka sebi samima? Da li se nalazimo na ivici budućnosti ili će nam ona zauvek izmicati? Ili je ona, možda, već iza nas?

 

Vesna Radovanović

(Kompletan tekst možete pročitati na engleskom jeziku biranjem jezičke opcije na ovoj stranici)