Foto: Jovana Jevtić
Foto: Jovana Jevtić

U septembru ove godine održaće se Bitef-Prolog, kao svojevrsna najava predstojećeg festivala. Bitef-Prolog je nastao iz potrebe da se održi kontinuitet festivala, ali i iz opšteg interesa sadržanog u tome da pozorište, ne samo kao umetnička praksa nego i kao važna manifestacija „javne sfere“, opstane i u za njega gotovo nemogućim okolnostima pandemije i imanentne joj „telesne distance“. Naravno, posebna pažnja tokom pripreme i realizacije programa biće posvećena merama zaštite i suzbijanja širenja zaraze COVID-19.
Konferencija za novinare povodom Bitefa održaće se 18. avgusta, kada će biti objavljen program i sve ostale prateće informacije.